M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS
M5 PLUS

دستبند هوشمند M5 PLUSSmart band M5 PLUS


۲۵۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

شما با در دست داشتن این مچ بند بدون آنکه احساس کنید چیزی پوشیده اید یک دستیار هوشمند و یک پرستار دائمی همراه خواهید داشت که فعالیت های روزمره شما را رصد می کند.