نحوه ارسال سفارش در گیگاتو

پس از ثبت سفارش، شماره و جزئیات سفارش از طریق پیامک و ایمیل برای شما ارسال می گردد.
سفارشات مشتریان عزیز شهرستان با توجه به نحوۀ پرداخت از طریق «پست پیشتاز» ارسال می شوند. همچنین کد رهگیری این سفارشات ۲۴ ساعت پس از تحویل به شرکت پستی، برای مشتریان ایمیل می گردد.