محصول می بایست پیش از اتمام 7 روز کاری به انبار گیگاتو رسیده باشد. محصول به طور کلی روشن نشده و یا آسیب فیزیکی داشته باشد (این مورد تا 24 ساعت پس از دریافت کالا بایستی به مرکز خدمات پس از فروش گیگاتو از طریق ایمیل پشتیبانی و یا تماس اعلام گردد) محصول مشکل سخت افزاری یا نرم افزاری داشته باشد. درصورت تایید معیوب بودن کالای الکترونیک، پس از بررسی واحد کنترل کیفیت، یکی از سه مورد عودت وجه، تعویض و تعمیر انجام می شود.